กลับหน้าหลัก | สินค้า & บริการ | การทำหนังสือ | หนังสือน่าอ่าน | สนใจเปิดร้านถ่ายเอกสาร | Webboard | Contact us
 
 
 
รายละเอียดเบื้องต้น
จำนวน
รายการ
ราคา/หน่วย
รวมเงิน
หมายเหตุ
1
เงินมัดจำค่าเช่าสถานที่
50,000
50,000
ประมาณจากค่าเช่า 10,000.- ต่อเดือน
2
เครื่องถ่ายเอกสาร
100,000
200,000
กำลังการผลิตสูงสุด 10,000*2 หน้า/วัน
4
Computer
20,000
80,000
สำหรับเครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่อง
1
เครื่องตัดกระดาษ
25,000
25,000
ตัดด้วยมือ และตัดได้หนาสุด 1 รีม
2
Print A3 สี + Tank + หมึก
10,000
20,000
สำหรับทำปกหนังสือ
1
เครื่องเจาะกระดูกงู
8,500
8,500
ควรใช้รุ่นที่ทน และไม่มีปัญหาจุกจิก
1
เครื่องเคลือบบัตร A3
5,000
5,000
2
Max
2,500
5,000
สำหรับเย็บหนา และบางได้
1
อุปกรณ์ทั่วไป
5,000
5,000
Max, ปากกา, คัตเตอร์,
1
ค่าตกแต่ง
25,000
25,000
1
เงินสดหมุนเวียน
50,000
50,000
รวม
473,500
 
 
ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางให้เห็นภาพเบื้องต้น เหมาะกับร้านถ่ายขนาดกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกรายละเอียดลงใน Contact us